BOLIGPRISSTATISTIKK FOR APRIL 2020

Koronasituasjonen har påvirket boligmarkedet i Norge, men ikke like kraftig som man fryktet. I dag kom tallene fra Eiendom Norge som viser en sesongjustert prisnedgang på 0,2 prosent. Dette viser at det norske markedet ikke er like berørt som man hadde fryktet. I Sarpsborg er det fortsatt god aktivitet, selv om de også merker situasjonen.

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april 2020. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene i Norge er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

Det er ingen tvil om at koronaviruset har påvirket boligsalget her til lands. En av de største effektene er at mange potensielle selgere velger å sitte på gjerdet, hvilket fører til færre boliger ute på markedet. Dette betyr at tilbudet av boliger er lavere enn vanlig og at dermed de som skal kjøpe bolig, har mindre å velge mellom. Dette har ført til at prisfallet ikke er så stort man hadde fryktet.

– Vi opplever markedet i Sarpsborg som bra og forholdsvis likt som foregående år. Korona-situasjonen har selvfølgelig påvirket noe, men med nye gode rutiner som følger helsemyndighetenes råd, har dette gått bra så langt, forteller Heine Kristoffer Aas, eiendomsmegler i Grimsøen og Partners i Sarpsborg.

Heine Kristoffer Aas

– Vi har flere privatvisninger og vi påser at det ikke kommer mange mennesker samtidig på visning, vi kan også gjennomføre kontraktsmøter digitalt. &Partners-kjeden gir oss gode verktøy som gjør at vi er godt “rigget” i dagens situasjon der vi jobber litt annerledes enn tidligere, forteller han.

Selv om situasjonen er litt annerledes, er det fortsatt folk som må ha et sted å bo: – Markedet er fortsatt selektivt, priser man riktig vil mange eiendommer gå forholdsvis kjapt, avslutter Aas.

Prisutvikling i Østfold siste fire kvartal

Hos Grimsøen & Partners i Sarpsborg var gjennomsnittlig omsetningstid 53 dager, hvilket er lavere enn landsgjennomsnittet på 55.

Stabil aktivitet i markedet
Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i april. På Østlandet er prisutviklingen svakere enn hva som er vanlig for april. I landet ellers er utviklingen mer eller mindre som normalt for måneden, og både prisutviklingen og transaksjonsvolumet er mer positiv enn mange forventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Nasjonalt er transaksjonsvolumet drøye ti prosent lavere enn på samme måned i fjor, men det er også her regionale variasjoner. Mange av våre medlemmer melder også om at salgstakten i markedet har tatt seg opp de siste ukene. Vi forventer derfor at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil de nærmeste månedene, men at prisene vil ha en svakt negativ utvikling i lys av den svakere utviklingen i norsk økonomi, sier Lauridsen.

– Veksten/fallet i antall omsetninger fortsetter i april, og det er ny omsetningsrekord for en februar måned å være. Hvis denne trenden vedvarer, vil 2020 bli nok et rekordår i boligmarkedet etter 2018 og 2019. Den sterke økningen i antall transaksjoner viser at det norske boligmarkedet er trygt, effektivt og forutsigbart, sier Lauridsen.

Godt salg til tross for Korona
I april ble det solgt 7.038 boliger i Norge, noe som er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 28.289 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn på samme tid i 2019.

I april ble det lagt ut 8.523 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,5 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 32.056 boliger til salgs, noe som er 2,4 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Det ble både solgt og lagt ut færre boliger i april i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 55 dager å selge en bolig i april 2020. Det er en oppgang fra 51 dager i februar.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 3,6 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,4 prosent.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS