STERK PRISOPPGANG I MAI

Boligprisene på landsbasis steg med 1,9 prosent i mai 2020 viser nye tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,4 prosent. I Sarpsborg meldes det om en positiv utvikling i markedet med solgte boliger over prisantydning.

Foto: Getty Images

Boligprisene i Norge er nå 2,5 prosent høyere enn for et år siden.

– Markedet har virkelig våknet til live igjen, og vi har hatt godt med salg i løpet av mai. Det har vært normalt med besøk på visninger, og det blir fortsatt gjennomført mange privatvisninger på grunn av korona-situasjonen. Markedet er “godt vektet” og vi ser at det blir lagt ut omtrent like mange objekter for salg som det faktisk blir solgt, forteller Heine Kristoffer Aas, eiendomsmegler i Grimsøen og Partners i Sarpsborg.

Over prisantydning
Gjennomsnittlig omsetningstid på boliger i Sarpsborg har ligget på 49 dager i løpet av de siste 3 månedene. Det er lavest for rekkehus (31 dager) og høyest for tomannsboliger (77 dager).

– ­Hvis vi ser på de tre siste månedene har det i snitt blitt solgt boliger 0,8 prosent under prisantydning, men de seneste ukene har vi sett en endring, hvor boliger i snitt går 0,35 prosent over prisantydning. Det er en positiv utvikling i markedet som gjenspeiler aktivitetsnivået, sier Aas.

Kraftig prisvekst
– Boligprisene steg kraftig i alle områder i Norge i mai. Dette er den sterkeste oppgangen i en mai måned i boligprisstatistikkens historie, og utviklingen mer enn korrigerer det sesongkorrigerte fallet i boligprisene i mars og april i kjølvannet av tiltakene mot korona-utbruddet. Prisoppgangen må sees i lys av gjenåpningen av samfunnet, samt den kraftige økonomiske stimulansen av den rekordlave styringsrenten fra Norges Bank, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Til tross for den kraftige prisoppgangen fortsetter fallet i antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg. I mai og juni pleier normalt den såkalte «vårflommen» å sette inn i det norske boligmarkedet, men denne har så langt uteblitt. Husholdninger som har planlagt kjøp og salg av bolig har ingen grunn til å utsette beslutningen. Boligmarkedet er tilbake etter korona-sjokket og velfungerende, sier Lauridsen.

Mindre aktivitet, stabil salgstid
I mai ble det solgt 9.615 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 37.931 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent færre enn på samme tid i 2019

I mai ble det lagt ut 11.217 boliger til salgs i Norge, noe som er 18,4 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 43.294 boliger til salgs, noe som er 7,3 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant færre boliger i mai i år enn i rekordåret 2019. Men hittil i 2020 er det solgt og langt ut omtrent like mange boliger som i 2017 og 2018, som også var år med stor omsetning i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i mai 2020. Det er en nedgang fra 55 dager i april. Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 68 dager.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike og Asker og Bærum med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Ålesund m/omegn med 3,9 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 1,3 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS