BOLIGPRISSTATISTIKKEN FEBRUAR 2021

Sterk prisoppgang i februar.

Boligprisene i Norge steg med 2 prosent i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent. Hos Grimsøen & Partners i Sarpsborg merker de at det er god temperatur i markedet.

Foto: Getty Images

Boligprisene er nå 9,7 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Markedet hittil i 2021 har vært bra. Det har vært litt færre eiendommer ute i markedet og vi opplever bra trykk på de objektene som ligger ute, forteller eiendomsmegler Heine Kristoffer Aas, hos Grimsøen & Partners i Sarpsborg. – Spesielt eneboliger har det vært mangel på. Normalt sett våkner markedet mer til liv etter januar/februar og flere selgere begynner å klargjøre eiendommene for salg, forteller han. De eiendommene som ligger ute, går relativt fort unna, og et salg tar i gjennomsnitt 35 dager. Landsgjennomsnittet ligger på 52 dager!

Sterkest oppgang i Oslo, Bodø og Stavanger

Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet det siste halvannet året fortsatte i februar. Det var en sterk oppgang over hele landet, men sterkest i Oslo, Bodø m/Fauske og Stavanger m/omegn.

En oppgang på 2 prosent og 1,3 prosent sesongjustert er blant de sterkeste februar-månedene i boligprisstatistikkens historie. Kun februar 2009, da markedet hentet seg inn igjen etter finanskrisen, var sterkere.

Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene fremover og mange omsetninger. Slik situasjonen er nå, er det bare høyere renter som kan dempe den kraftige prisveksten i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Flere salg, kortere salgstid

I februar ble det solgt 7.393 boliger i Norge, noe som er 3,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 14.329 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn i samme periode i 2020.

I februar ble det lagt ut 7.400 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,1 prosent færre enn i samme måned i 2020.

– Det ble solgt langt flere boliger i februar i år sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter at omsetningsvolumet blir høyt fremover, selv om antall boliger lagt ut for salg i år er noe lavere enn i fjor på samme tid, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i februar 2021, ned fra 60 dager i januar. Kortest salgstid hadde Oslo med 18 dager og lengst salgstid hadde Tromsø med 78 dager.

Oslo sterkest – Bare boligbygging vil hjelpe

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Oslo med en oppgang på 2,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 15,2 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 5,6 prosent.

– Flere områder i Norge har nå en årsvekst i boligprisene på over 10 prosent. Vi har ikke sett en så sterk utvikling i boligmarkedet i Norge siden 2016, sier Lauridsen.

– En for sterk utvikling i boligprisene vil øke risikoen for finansielle ubalanser i Norge. Det gjør at vi mener det vil være riktig av Norges Bank å sette opp renten i år. Etter vårt syn vil det være klokt av Norges Bank å øke renten allerede ved rentemøte i juni, avslutter Lauridsen

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS