BOLIGPRISSTATISTIKKEN MARS 2021

Sterk prisoppgang i mars. Det er også høy aktivitet i Sarpsborg, melder Grimsøen & Partners.

Boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent.

Boligprisene er nå 12,5 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Vi opplever at etterspørselen etter bolig har vært noe høyere enn tilbudet. Vi opplever spesielt en høy etterspørsel etter eneboliger og rekkehus. Jeg har inntrykk av at det kommer flere eneboliger på markedet i og etter påske. Det er ikke uvanlig at man planlegger salg av slike boliger med overtagelse før skolestart, da det ofte er barnefamilier som er den største kjøpegruppen, forteller eiendomsmegler Sondre Lien hos Grimsøen & Partners i Sarpsborg.

– Mange boliger går etter første visning, vi forventer også noe prisstigning fremover da det fortsatt er større etterspørsel enn tilbudet, påpeker Lien, og legger til; – Vi forventer også økt konkurranse i eneboligmarkedet, da det ofte legges ut mer etter påske, sier han.

Sondre Lien kommer også med et lite tips: Ta kontakt med megler i god tid før du skal selge, slik at man får en så optimal salgsprosess som mulig. Gode forberedelser har aldri vært viktigere. Jeg planlegger ofte mine salg i god tid før de legges ut og dette gir som regel de beste salgspriser og en fornøyd selger.

– Vi opplever at etterspørselen etter bolig har vært noe høyere enn tilbudet. Vi opplever spesielt en høy etterspørsel etter eneboliger og rekkehus. Jeg har inntrykk av at det kommer flere eneboliger på markedet i og etter påske. Det er ikke uvanlig at man planlegger salg av slike boliger med overtagelse før skolestart, da det ofte er barnefamilier som er den største kjøpegruppen, forteller eiendomsmegler Sondre Lien (bildet) hos Grimsøen & Partners i Sarpsborg.

– Mange boliger går etter første visning, vi forventer også noe prisstigning fremover da det fortsatt er større etterspørsel enn tilbudet, påpeker Lien, og legger til; – Vi forventer også økt konkurranse i eneboligmarkedet, da det ofte legges ut mer etter påske, sier han.

Fortsatt prisvekst i mars – med unntak av Oslo

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet det siste halvannet året fortsatte i mars. Det var en sterk oppgang over hele landet med unntak av i Oslo, hvor boligprisene falt med 1,2 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– 12 måneders veksten i boligprisene ligger nå på tilnærmet sammen nivå nasjonalt som i rekordåret 2016.

– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene og mange omsetninger i månedene som kommer. Perioden fra etter påske til sommerferien er vanligvis den perioden i året med størst aktivitet i boligmarkedet i Norge. Med det økte utbudet vi har sett i mars vil trolig prisveksten dempes noe frem mot sommeren, sier Lauridsen.

Kraftig omsetningsvekst og større tilbud

I mars ble det solgt 9.665 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 24.035 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I mars ble det lagt ut 10.142 boliger til salgs i Norge, noe som er 17,1 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 24.188 boliger i Norge, noe som er 2,8 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Det er solgt et rekordhøyt antall boliger i Norge så langt i 2021, og i mars ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Det har sammenheng med korona-pandemien som brøt ut i mars i fjor, noe som fikk stor innvirkning på omsetningen i boligmarkedet i mars og april i 2020.

– Vi venter at omsetningsvolumet fortsatt blir høyt fremover, da det har vært sterk vekst i antall nye boliger på markedet den siste måneden, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i mars 2021, ned fra 52 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo med 14 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 68 dager.

Renteøkning i år og økt boligbygging i årene fremover

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Drammen med en oppgang på 3,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 15,6 prosent. Stavanger hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 7,9 prosent.

– Mange områder i Norge har nå en årsvekst i boligprisene på over 10 prosent, og flere opp mot 15 prosent. Vi har ikke sett en så sterk utvikling i boligmarkedet i Norge siden 2016, sier Lauridsen.

– Norges Bank varslet ved rentemøte i mars at det er sannsynlig med renteøkning i andre halvår 2021. Dette er etter vårt syn klokt. For selv om salget av nye boliger har tatt seg kraftig opp den siste tiden, vil det ta lang tid før økt boligbygging bidrar til å dempe boligprisutviklingen.

– Det er grunn til å tro at pandemien har gitt en vedvarende økt etterspørsel etter bolig. Vi tror det vil ta flere år før tilbudssiden tilpasser seg den økte etterspørselen etter bolig og fritidsbolig i Norge, selv med noe høyere styringsrente, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS