BOLIGPRISSTATISTIKKEN DESEMBER 2021

Boligprisstatistikken viser nedgang i boligprisene i desember.
Boligprisene i Norge falt med 1,3 prosent i desember. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent
.

Boligmarkedet i Sarpsborg var som normalt, og eiendomsmegler Heine K. Aas i ASK & Partners i Sarpsborg, tror på et godt 2022.

Boligprisstatistikken for desember 2021


Boligprisene steg med 5,2 prosent i 2021.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 956 450 kr ved utgangen av 2021.

– Boligmarkedet i Sarpsborg i desember var som normalt, forteller Heine K. Aas. – På tampen av året blir det lagt ut færre eiendommer og folk avventer annonsering til nyåret. Markedet «tømmes» med at det ble solgt omtrent dobbelt så mye som ble lagt ut. Prisene holdt seg omtrent stabile med noen små variasjoner der eneboliger i snitt gikk 2% under prisantydning mens for eksempel leilighet og rekkehus gikk ca 1% over prisantydning. Gjennomsnittlig tok det 32 dager å selge en eiendom i Sarpsborg i desember.

– Vi hos Ask & Partners avd. Sarpsborg har fått inn veldig mange oppdrag og vi har en stor portefølje som skal legges ut i løpet av 1. kvartal 2022. Vi gleder oss til å ta nye steg, få mange flere fornøyde kunder og har tro på at år 2022 fører med seg et stabilt og godt boligmarked i Sarpsborg, avslutter han.

– Boligmarkedet i Sarpsborg i desember var som normalt, forteller Heine K. Aas. – På tampen av året blir det lagt ut færre eiendommer og folk avventer annonsering til nyåret. Markedet «tømmes» med at det ble solgt omtrent dobbelt så mye som ble lagt ut. Prisene holdt seg omtrent stabile med noen små variasjoner der eneboliger i snitt gikk 2% under prisantydning mens for eksempel leilighet og rekkehus gikk ca 1% over prisantydning. Gjennomsnittlig tok det 32 dager å selge en eiendom i Sarpsborg i desember.

– Vi hos Ask & Partners avd. Sarpsborg har fått inn veldig mange oppdrag og vi har en stor portefølje som skal legges ut i løpet av 1. kvartal 2022. Vi gleder oss til å ta nye steg, få mange flere fornøyde kunder og har tro på at år 2022 fører med seg et stabilt og godt boligmarked i Sarpsborg, avslutter han.

Heine K. Aas

– Boligprisene i desember sank som normalt for måneden. Antall solgte boliger derimot er alt annet enn normalt. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember-måned som i 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Boligprisveksten i Norge i 2021 endte på 5,2 prosent, men det er store forskjeller i landet. Blant de største byene hadde Kristiansand den største veksten gjennom året på 9 prosent. Oslo skiller seg ut i motsatt ende med en svak vekst gjennom året på 2,2 prosent. Dette innebærer at hovedstaden har hatt realprisnedgang i 2021, sier han.

– Med de mange salgene i desember fikk vi for første gang i boligprisstatistikkens historie over 100 000 solgte bruktboliger gjennom et år. Nesten halvparten av veksten i antall transaksjoner er kommet i Agder og Rogaland. Denne regionen har i 2021 fått et løft i boligpriser og omsetning etter nesten et tiår med svak utvikling, sier Lauridsen.

Over 100 000 solgte og lagt ut

I desember ble det solgt 4.055 boliger i Norge, noe som er 6,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

I 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i 2020.

I desember ble det lagt ut 2.922 boliger for salg i Norge, noe som er 14,5 prosent færre enn i samme måned i 2020.

I 2021 ble det lagt ut 105.068 boliger for salg i Norge, noe som er 2,8 prosent flere enn i 2020.

– Det store aktiviteten i boligmarkedet vedvarte frem til jul og sørget for rekordomsetning både i desember og i 2021 under ett. Veksten i antall nye boliger på markedet avtok i desember etter en sterk oppgang i november. Samlet gjennom året fikk vi også en god vekst i antall boliger lagt ut for salg, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2021, opp fra 35 dager i november. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 25 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 97 dager.

– Det går svært raskt å selge en bolig i Norge, og vi må tilbake til 2012 for å finne raskere omløpshastighet i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Bodø med sterkest prisvekst i 2021

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Tromsø og Bodø m/Fauske med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn og Tønsberg m/Færder med en sesongkorrigert nedgang på 1,4 prosent.

Sterkest utvikling i 2021 fikk Bodø/m Fauske med en oppgang på 13,3 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9 prosent og Trondheim med 8,7 prosent

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 2021 med en oppgang på 2,2 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 3,7 prosent.

– Boligprisveksten i 2021 i Bodø skiller kraftig ut fra resten av landet og ligger hele 4,3 prosentpoeng foran Kristiansand. Vi venter at det i 2022 fortsatt vil være forskjeller i boligprisutviklingen i ulike deler av landet, men at prisutviklingen vil være betydelig mer moderat enn i 2021 først og fremst på grunn av høyere renter, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS